logo_eu

Projekt PrávníESA.cz realizuje službu agregátoru dostupných advokátních služeb v rámci České republiky. Cílem služby je nabídnout poptávajícímu konkrétní právní službu od konkrétní advokátní kanceláře za předem jasných cenových podmínek s přihlédnutím na lokální působnost, vytíženost, specializaci a cenovou politiku vybrané/prezentované AK. U každé poptávky dochází ze strany pracovníků projektu nejprve k její formální validaci a až poté je spolu se všemi nutnými náležitostmi a dokumenty předána advokátní kanceláři k realizaci. Dochází tak ke značné úspoře času advokátní kanceláře při sbírání informací a dokumentů ke konkrétnímu případu a tím následně také výhodnější a přesnější cenotvorbě nabídky pro zákazníka.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Poskytovatelem dotace je Hlavní město Praha.